Јавне набавке – 2020

by veljko
Јавна набавка број 01-О/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова, санација и завршетка вишенаменског објекта у селу Угљаре – општина Косово поље

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 02-О/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова – Изградња објекта телевизије „Мост“ у Звечану

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 03-О/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку добара – опреме: допуна идејног пројекта пословне зграде у Звечану – опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 04-М/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку добара-опреме, набавка опреме за производњу вина на подручју Општине Звечан

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 05-М/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова, изградња куће шесточлане породице Дамира Пајазита из села Љубовиште на територији општине Гора

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 06-О/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова, изградња и реконструкцијеа стамбених, јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2020 год. ….

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 07-М/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова, изградња и реконструкција, стамбених, јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2020 год. ….

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 08-М/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку услуга, вршења стручног надзора током реализације пројекта – Изградња Гарни Спа хотела у насељу Бањска – Прва фаза

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 09-О/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова: пружање подршке социјално угроженој категорији становништва на територији општине Звечан, Фаза 1

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 10-О/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова, изградња стамбене зграде бр. 1/2020 са 12 стамбених јединица, спратности ПР+4С+ПК укупне бруто површине 956,66 м2, за потребе стамбеног збрињавања…

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 11-М/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку услуга, изградњи и реконструкцији стамбених, јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, намењених за потребе вршење стручног надзора на реализацији објеката (5 фаза) у оквиру повратничког насеља „Сунчана долина“…

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 12-М/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку услуга, подршка изградњи и реконструкцији стамбених, јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, намењених за потребе вршење стручног надзора на реализацији објеката (6 фаза) у оквиру повратничког насеља „Сунчана долина“…

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 13-M/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку услуга, вршење стручог надзора током реализације пројекта – наставак радова на изградњи стамбеног објекта 28/2 у Звечану.

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 14-М/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку услуга, програм расподеле и коришћења подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју АП Косово и Метохија, а на име едукације запослених у области Spa и Wellness…

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 15-O/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова – инфраструктурно уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II Фаза) – Општина Звечан.

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 16-M/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова: набавка и уградња трансформатора 630 КВА за потребе функционисања здравствено рекреативног комплекса Рајске Бање у насељу Бањска. СО Звечан

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 17-М/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку услуга, вршење стручног надзора за потребе реализације пројекта инфраструктурног уређења насеља  Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину – II Фаза.

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору –линк 
Јавна набавка број 18-М/2020

Прикупљање писмених понуда за набавку добара – набавка течног горива на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 19/2020

Набавка услуга социјалне заштите на територији А.П. Косова и Метохије за 2020. годину.

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора партија 1 – линк
 • Одлука о додели уговора партија 2 – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 20-М/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова – израда колекторна фекалне канализације у улици Владе Ћетковића у Звечану.

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 21-М/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова – изградња стамбеног објекта за породицу Цмиљковић Божидара из Велишта на територији општине Звечан. 

 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 22-М/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова: Изградња нове нисконапонске линије за потребе електроснабдевања сеоског насеља Валач.

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 40-О/2020

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова – Извођење радова на партерном уређењу две стамбене зграде ПР+4+ПК на деловима катастарских парцела бр. 804 и 765  у Малом Звечану на територији општине Звечан.

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 102-2020 М

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку услуге вршења стручног надзора за реализацију пројекта изградње објекта ТВ Мост у Звечану 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о обустави поступка – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 103-2020 М

Извештај о поступку Јавне набавке малих вредности за јавну набавку услуга вршења стручног надзора за реализацију пројекта изграде објекта ТВ Мост у Звечану.

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Извештај о поступку – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 104/2020 М

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку услуга вршења стручног надзора за реализацију пројекта изградње објекта ТВ Мост у Звечану.

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 105-2020 М

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова на изградњи стамбеног објекта породице Далибора Вуковића на територији општине Звечан. 

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 106/2020 М

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку грађевинског материјала за потребе адаптације, санације, и реконструкције 20 породичних кућа на теритирији општине Звечан.

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 107-2020 О

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку радова на изградњи стамбене зграде са 12 стамбених јединица, спратности Пр+4С+ПК у Бањској са партерним уређењем, за потребе стамбеног збрињавања младих брачних парова, породица интерно расељених лица као и стамбено угроженог домицилног становништва са територије општине Звечан.

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Одлука о додели уговора – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Јавна набавка број 108-2020 М

Прикупљање писмених понуда за јавну набавку добара – теренског возила за потребе Општине Звечан.

 • Позив за подношење понуда – линк
 • Конкурсна документација – линк
 • Извештај о поступку – линк
 • Обавештење о закљученом уговору – линк
Skip to content