Демографски подаци

by veljko

На територији општине Звечан, на површини од 122,4 km² тренутно живи око 17000 становника, од чега око 40% становника живи у насељу. До доласка интерно расељених лица из осталих крајева Косова, 1999. године и касније, овај број је био знатно мањи. У самом насељу је по подацима узетим из ГП-а од 1996. године живело 4310 становника, што је представљало 45% од укупне популације општине Звечан.

Послератни демографски развој овог подручја карактерише перманентан раст укупне популације, што за последицу има позитивно природно кретање становништва, и високу стопу природног прираштаја (10,7%). Постојећа старосна структура становништва указује на релативно младу популацију, уз учешће становништва до 19 година старости од око 40% што је на нивоу просечног учешћа ове старосне групе. Проценат становништва млађег од 16 година износи око 25%.

 

Образовна структура становништва је веома повољна, са малим уделом неписменог становништва (у насељу Звечам само 3,8%) и великим уделом средње, више и високо образованих (57% у насељу Звечан). Пре две деценије, око 37% запослених радило је у индустрији. Сада је учешће радно активног становништва значајно смањено, а евидентна је преоријентација са индустрије ка услужним делатностима. Етничка структура у општини Звечан је прилично хомогена (велику већину чине Срби), јер од 35 насељених места само у три живе Албанци (4,2% укупног броја становника).

 

Демографска структура

Евидентно је да се подручје општине Звечан одликује значајним људским потенцијалом:
– високом стопом природног прираштаја
– релативно младом популацијом
– високим степеном етничке хомогенизације
– знатним резервама радне снаге
– високим образовним нивоом

Општину Звечан чини град Звечан и још 34 насељених места: Велико Рударе, Мало Рударе, Грабовац, Србовац, Бањска, Валач, Матица, Кориље, Житковац, Жеровница, Банов До, Сендо, Локва, Ловац, Бресница, Суви До, Бањска Река, Вилиште, Рудине, Извори, Ораовица, Грижани, Горња Каменица, Јошевик, Лозиште, Дољани, Липовица, Јанков Поток, Кула, Желиводе, Јеленвода (насељени српским становништвом) ; Жаже, Липа, Бољетин (насељени албанским становништвом)

Повезани чланци

Skip to content