Образовање

by veljko

Основна школа „Вук Караџић“ Звечан

Основна школа Вук Караџић ових дана прославља 100 година постојања. На основу података из летописа школе може се утврдити да је на овим просторима прва школа почела са радом 1914. године у селу Кориље у сеоском хану. Током Првог светског рата школа је прекидала са радом да би настава поново била организована 1919. године у приватној кући. Током наредне године изграђена је зграда са две учуионице и станом за учитеља. У почетку је постојало само једно одељење са ђацима из Кориља, Звечана, Матице и Житковца, а касније су долазили ђаци и из других села. Током 1933. године подигнута је у Звечану нова зграда школе са 4. учионице и становима за учитеље у којој се настава одвијала све до 1961. године. Решењем Обласног народног одбора од 25. августа 1950. године четвороразредна школа је претворена у осмолетку. Данашњи назив Основне школе „Вук Караџић“ је добила 1955. године.

 

Основна школа – Вук Караџић, Звечан

Развојем насеља Звечан и повећањем броја ученика указала се потреба за новом и већом зградом школе. Садашњу зграду школе подигао је рударско-металуршко-хемиски комбинат Трепча и опремио је потребним инвентаром и наставним средствима. Школа је свечано предата на управљање органима школе на свечаноси од 20. марта 1961. године. У записима школе налази се и податак да је одлуком СО Косовска Митровица од 15. априла 1964. године у саставу школе била и истурена одељења у Жеровници која ке била осморазредна школа и истурена одељења у Грабовцу која је била четвороразредна школа. У том периоду школа је имала у просеку од 36-37 одељења годишње са 1250-1350 ученика. Број наставкика је био од 46-50 а укупан број запослених је био преко 60. Од 1984. године из састава школе издвојено је истурено одељење у Жеровници, а у саставу школе остало је истурено одељење четвороразредне школе у Грабовцу.

Школа у последњих година има просечно по 24 одељења у Звечану и 2-3 комбинована одељења у Грабовцу са просечним бројем од око 760 ученика. Школа је последњих година делимично обнављана, али у целини зграда школе није на нивоу некадашњег изгледа. Основна школа Вук Караџић из Звечана са поносом носи име нашег великана из области језика и књижевности. Бројне генерације стручњака разних профила стицали су знања у овој школи и налазили су се на одговорним местима широм бивше Југославије, а и данас их је велики број у свим градовима Србије.

 

Основна школа „Свети Сава“ Жеровница

Основна школа у Жеровници је започела са радом 1921. године са 19 ђака у приватном хану без основних услова за рад. До тада су дечаци са подучја данашњих села Жеровница, Банов До, Сендо, Дољани и осталих села у школу путовали у Бањску. Прве године је учитељица била Даница Бабовић. Наредне 1922. године број ђака се повећао на 26 међу којима се појављују и девојчице, а за учитеља долази Захарин Стефанович Стефанов пореклом Рус. 1923. године за учитеља долази Вукомир Поповић из Рајетића и ту остаје до 1941. године. На његову иницијативу подиже се прва школска здрада на земљишту које је бесплатно уступио мештанин Славко Миловић, мештани су довозили камен из Рударачког крша и обезбедили грађу из својих забрана. Школа је отворена 1925. године и имала је једну велику учионицу, већи ходник и стан за учитеља. То је био довољно велики простор да је например 1940/41 године било 63 ученика од којих 25 девојчица. У току Другог светског рата школа је радила само 1942/43 године са прекидима и имала је 32 ученика од којих 22 дечака и 10 девојчица.

Основна школа „Свети Сава“ Жеровница

Након ослобођења крајем 1944. године започета је обнова школе која је у рату оштећена 70%, школа је почела са радом почетком 1945. године са учитељем Веселином Веселиновићем из Пећи. Како је број ученика порастао на 68 долази и учитељица Наталија Родић, тако да од тада школа има два одељења. Већ наредне 1945/46 године број ђака је повећан на 113, а 1946/47 број ђака је 129 од којих 42 девојчице. Тада настаје потреба за још нових учитеља, а прво долази Александар Поповић син предратног учитеља Вукомира Поповића. Како је у наредних петнаест година број ученика растао настала је потреба за изградњом нове школе. На основу одобрења општине Косовска Митровица која је преузела бригу о школству од укинуте општине Бањска 1959. године Грађевинско предузеће Новоградња из Пријепоља започло је изградњу нове школе поред зграде старе школе. Како су радови споро напредовали у току 1963/64 ђаци су у школу одлазили у Банов До у приватној кући. Школа је свечано отворена у јесен 1964. године као осморазредна школа и истовремено је на основу Одлуке СО Косовска Митровица постала истурено одељење Основне школе „Вук Караџић“ из Звечана.

Број ђака у школи се повећавао, а највише је ђака било 1970. године 260, када су у појединим разредима била по два одељења. Од тада почиње да се постепеноо опада број ђака тако да је последњих година у број ученика у овој школи око 165. Школа је добила самосталност 1984. године када је одлуком СО Косовска Митровица добила назив Основна школа „Љубиша Орловић“. Након поновног почетка рада Општине Звечан школа је добила назив Основна школа „Свети Сава“. Школа ради у школској згради изграђеној 1964. године и неколико пута реновирана. Укупно је од далеке 1921. године до данашњег дана радило 72 учитеља и наставника а укупан је број ђака који су завршили ову основну школу је преко 12000.

 

Основна школа „Бановић Страхиња“ Бањска

Важно је поменути почетак рада прве школе у Бањској за коју се сматра да је почела са радом 1913 године. Наиме, богатији становници могли су своју децу школовати у Косовској Митровици, а у самој Бањској турска деца су могла добити верско образовање у Мејтепи (дограђени део у оквиру манастира). У то време је у Бањској живело око 200 дома}инстава, углавном турског порекла, тако да Бањска у то време носи назив Турска Бањска. Исте године школа добија нову зграду са две учионице и у функцији је све до 1976/7 године када добија нову зграду лоцирану поред Бањске реке, на самом улазу у насеqе, а стари објекат школе бива претворен у хотел, а касније све доданашњих дана у стамбени објекат. Нова школа Бановић Страхиња, за основно образовање (I до VIIII) површине око 2000 м2, са десет учионица и великим бројем кабинета и фискултурном салом испуњава услове за квалитетно одвијање наставе. Ове године је број ученика који похађа ову школу веома мали и износи 80 ученика. Број наставног и осталог особља је 25. стари објекат школе је касније претворен у хотел, а сад има функцију стамбеног објекта и у веома је лошем стању.

Основна школа „Бановић Страхиња“ Бањска

 

Виша техничка школа Звечан

Виша техничка школа је почела са радом давне 1961. године, на основу Одлуке Извршног већа АКМО бр.2671 од 10.07.1961. године у просторијама садашњег Факултета техничких наука у Косовској Митровици, а прву генерацију уписала 1967/1968. године. То је била једина школа те врсте на подручју Аутономне Покрајине Косова и Метохије, где су се на двогодишњем школовању образовали инжењери металуршког, хемијско-технолошког и рударског одсека. Након отварања Рударско-металуршког факултета, који је смештен у згради Више техничке школе, ов Уместо до тада постојећих одсека од 1978. године, уведени су нови одсеци и то: Електротехнички и Машински, који и данас постоје. Од 1991. године, школавање на овој високо стручној установи траје 2,5 године, а од 1993. године, уводи се полагање дипломског испита. а школа је 1974. године, измештена у нове просторије. У школској 2006/2007. години уведени су нови студијски програми и то: на машинском одсеку: менаџмент производње и на електротехничком одсеку-менаџмент у електротехници у трогодишњем трајању и по Европским стандардима, а од школске 2007/2008. године планирано је да се на машинском одсеку уведе још један студијски програм: Инжењерска информатика, а на електротехничком одсеку: Електронско пословање и Енергетика.

 

Факултет уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану

Факултет уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану је акредитована високошколска уметничко – истраживачка и образовна установа са основном мисијом реализације високо квалитетног образовног процеса у пољу уметности (у области ликовних, музичких и драмских уметности), развојa уметничких знања из области уметности, припремања и јавног приказивања уметничких остварења из области ликовних, музичких и драмских уметности, као и осигуравање једне од водећих позиција у региону за едукацију кадрова у ликовној и музичкој педагогији. Факултет уметности основан је 1973. године као Академија ликовних уметности, на основу Закона САП Косова и Одлуке Савета Универзитета у Приштини, школске 1975/76. године на Академији ликовних уметности основан је музички одсек, када је извршена промена назива у Академију уметности, а од 1989/90. основан је и одсек за драмску уметност. Од 1986. године ова установа носи назив Факултет уметности. Факултет уметности има три одсека-департмана: за Ликовну, Музичку и Драмску уметност. На Факултету се успешно организују Основне академске и Мастер академске студије у складу са акредитованим студијским програмима.

 

Од осталих образовних институција, на територији општине Звечан налазе се и: истурено одељење у Грабовцу, Средња школа у Звечану, измештена Виша техничка школа из Урошевца, Факултет уметности, као и предшколска установа „Лане“

 

 

Повезани чланци

Skip to content