Остало

by veljko

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ ЗВЕЧАН 

01 Број 016-1/1624, 28. децембар 2020. године — линк

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ВОЂЕЊУ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

03 Број 016-5/222, 17. децембар 2020. године — линк

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

03 Број 016-5/221, 10. децембар 2020. године — линк

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЗВЕЧАН 

03 Број 016-5/207, 17. август 2020. године — линк

Skip to content