Привремени орган укида ванредну ситуацију на територији општине Звечан

by Marko R

Општински штаб за ванредне ситуације на седници 27.01.2023. године, донео је одлуку да се укида ванредна ситуација на целој територији општине Звечан, услед наступања елементарне непогоде – поплаве, јер су престали разлози његовог проглашења. Отклањањем свих последица насталих уселед поплава, стекли су се услови за укидање вандредне ситуације.

Ситуација је под контролом, вода се полако повлачи, киша тренутно не пада, а и временска прогноза иде на руку. Следи нови режим рада на утврђивању и процени штете, ради пружања помоћи грађанима чија су домаћинства претрпела штету насталих од поплаве.
Приоритетно ће се радити на поправци, ојачавању или подизању насипа на критичним тачкама, затим прочишћавање канала за одвод вишка воде, рашчићавање инфраструктуре од бројних одрона.
Све службе ће и даље бити у приравности, да у сваком тренутку буду спремне да интервенишу, у колико се укаже потреба за тим.

Повезани чланци

Skip to content