Туризам

by veljko

Територија општине Звечан се простире на северу Косова и Метохије на уском појасу од Косовске Митровице до Рашке области на површини од  122,4 km².

Само насеље је смештено на северној страни косовске котлине у долини реке Ибар, као и на додиру огранака Копаоника, Мокре горе и Рогозне. Топографски положај насеља је одређен  алувијалном равни реке Ибар  и падинама околних брда и то са југоистока доминантном вулканском купом Звечана  (797 м), Малог Звечана  (750м), Соколицом (918м)  и планином Мајдан (1286м).

Општина Звечан има веома повољан географски (геострaтешки) положај и добро је повезана са регионом, јер се на југу  граничи са општином  Лепосавић, преко које има везу са централном Србијом, на југозападу са општином Зубин Поток, која је повезује са Црном Гором и на југу са Косовском Митровицом, преко које се остварује веза са централним Косовом и Метохијом.

Територија општине Звечан одликује се богатим природним и културно – историјским наслеђем, добром саобраћајном повезаношћу са окружењем и великим бројем високо квалификованог становништва што представља добру основу за развој туризма.

Општи циљ рaзвојa туризмa општине Звечан

Одрживи економски рaзвој зaсновaн нa рaзвоју туризмa уз јачање предузетништвa и јавног приватног партнерства у корист излетника, туриста и целе локалне заједнице.

Имајући у виду богато историјско и културно наслеђе, природне лепоте и ресурсе као и постојеће трендове у развоју туризма, ова област у општини Звечан препозната је као значајан развојни потенцијал.

Развој туризма у општини Звечан у предстојећем периоду биће усмерен на одрживи економски развој базиран на квалитетној туристичкој понуди бањског и Spa&Wellness туризма, али и културно – историјског, верског туризма, сеоског и руралног туризма.

Примарни ресурс за развој туризма општине Звечан, чине природни потенцијали (богатство термоминералним водама у насељу Бањска), културни потенцијали, односно материјално наслеђе (Тврђава Звечан, манастир Бањска, манастир Соколица, манастир Девине Воде, неколико археолошких локалитета) и нематеријално наслеђе (обичаји, прославе, традиција, песме и игре), али и људи овог краја.

Све наведене вредности представљају изузетно добру основу за развој бањског и Spa&Wellness туризма, али и културно – историјског и верског туризма.

Развој културног, а у оквиру њега и историјског и верског туризма, биће базиран на кључним културним вредностима: стари град Звечан – Тврђава Звечан, манастири Бањска, манастир Соколица (Споменици културе од изузетног значаја) и манастир Девине воде, археолошка налазишта – остаци цркве Светог Пантелејмона у Ловцу, археолошки локалитет „Црквиште“ на Малом Звечану, археолошки локалитети  Валач и Житковац  и др.

Посебан акценат треба ставити на нематеријално наслеђе (обичаје, начин живота некада и сад, традицију, приче и легенде, знамените личности овог краја, песму, игру, начин припремања хране и пића и сл.), чиме ће се повећати конкурентност туристичке понуде Звечана.

Имајући у виду бројне потенцијале и могућности за развој туризма општине Звечан, неоспорно је да се са постојећим природним и културним ресурсима, уз добру организацију, може започети процес њиховог претварања у туристичке производе, у циљу креирања  конкурентне туристичке понуде, како би се општина Звечан нашла на туристичкој мапи Србије.

Заједничка мисија када говоримо о развоју туризма у општини Звечан јесте очување и рационално коришћење природних и културних ресурса за развој туризма који је базиран на квалитетној понуди бањског и Spa&Wellness туризма, али и културно – историјског и верског туризма и туризма у природи, одрживи развој и јачање туристичке привреде у Бањској, који подразумева увећање туристичке атрактивности насеља Бањска усклађено са очувањем, заштитом и унапређењем, посебних природних, предеоних и амбијенталних вредности и заштите непокретних културних добара.

Јачањем предузетнишва и јавно приватног партнерства креираће се јединствена туристичка понуда која ће представљати  тачку повезивања са другим туристичким дестинацијама на Косову и Метохији у циљу креирања интегрисане туристичке понуде.

ВИЗИЈА

 

Стара господска варош, позната по традицији, индустрији, културно – историјским, верским и природним лепотама, препозната као регионални центар  бањског и Spa&Wellnes туризма и место окупљања свих излетничких и туристичких група које посећују Косово и Метохију.

( извор „Стратегија развоја туризма општине Звечан 2016-2021“ )

 

Пројекат  „Обнове бање Бањска“

Здравствено – туристички центар  „Рајска бања

 

У насељу Бањска постоји више термоминералних извора, чија вода помаже у лечењу гинеколошких, реуматских и кожних обољења. Организовано коришћење термоминералних вода у балнеотерапеутске сврхе започето је после Другог светског рата. До 1999. године бања је  била у поседу РМХК „Трепча” и у њој је годишње боравило до 5.000 гостију.

Природно и културно – историјско наслеђе чини Бањску са околином изузетним местом за будући развој здравственог, Spa&Wellness, верског туризма и туризма у природи, а постоје и добри услови за еколошку пољопривредну производњу.

Захваљујући свесрдној подршци коју општина Звечан има од стране државе и Канцеларије за Косово и Метохију, 2016. године започета је  реализација пројекта „Обнова бање Бањска“.

Данас је  „Рајска бања“ у Бањској препозната  као стуб развоја туризма овог краја јер природно и културно наслеђе чине Бањску са околином изузетним местом за развој бањског и Spa&Wellness туризма и културно-историјског туризма.

Бањска – Рајска бања – 2020

Новоизграђени комплекс „Рајска бања“,  представља савремен здравствено-туристички центар који садржи објекат Spa&Wellness центра са комплексом базена, пливачких базена и полуотвореног базена са термалном водом, финску сауну, парно купатило, хидромасажне каде са термалном водом и објекат визиторског центра са рестораном и смештајним капацитетима. Тренутни смештајни капацитети у бањи су 14 апартмана који су савремено опремљени, од којих су два апартмана прилагођена за особе са инвалидитетом.

Такође, захваљујући средствима обезбеђеним од стране  Канцеларије за Косово и Метохију ове године (2020. године) започета је изградња Гарни спа хотела у „Рајској бањи“. У оквиру прве фазе изградње објекта Гарни спа хотела обезбедиће се  смештајни капацитет у форми  четири апартмана и десет студија, са пратећим садржајима: хол рецепција, лоби, ресторан, прихватна кухиња, санитарни блок, вертикална и хоризонтална комуникација и технички простор.

У наредном периоду планира се изградња и Б комплекса овог објекта који ће обухватити здравствени део.

Комплекс „Рајска бања“ представљаће модеран здравствено – туристички центар, који ће посетиоцима пружити  услуге лечења и превенције, али и уживања и релаксације и понудиће здрав концепт живота и активности које усмеравају на одржавање здравих животних навика.

 

ЗНАЧАЈНИ ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ ЗВЕЧАН

 

Бањски туризам

„РАЈСКА БАЊА „ БАЊСКА

 

Културно – историјско наслеђе

ТВРЂАВА ЗВЕЧАН

МАНАСТИР БАЊСКА

МАНАСТИР СОКОЛИЦА

МАНАСТИР ДЕВИНА ВОДА

АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА

 

Природно наслеђе

ПЛАНИНА РОГОЗНА (села Рудине, Извори )

РЕКЕ ( Река Ибар са притокама )

ТЕРМОМИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ ЛЕКОВИТЕ ВОДЕ У БАЊСКОЈ

ПРИРОДНО БОГАТСТВО, ЛЕПОТА ПРЕДЕЛА, РАЗНОВРСНОСТ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА

 

Нематеријално наслеђе

ОБИЧАЈИ, ТРАДИЦИЈА, ПРОСЛАВЕ, ПЕСМЕ, ИГРЕ, ЗАНАТИ,

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Тврђава Звечан
Тврђава Звечан
Тврђава Звечан
Манастир Соколица
Манастир Бањска
Манастир Девина Вода

 

 

Повезани чланци

Skip to content