Одлуке

by veljko

Одлука: Набавка пиротехничких средстава за прославу православне Нове године.

01 Број 016-1/18, 11. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Набавка теренског возила по понуди ИНТЕР АУТО ДО ЧАЧАК.

01 Број 016-1/19, 11. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства Здравственом центру Косовска Митровица, за набавку намирница за потребе пацијената.

01 Број 016-1/20, 11. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства манастирском храму Девина Вода за набавку фасадног камена.

01 Број 016-1/21, 11. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Једнократна новчана помоћ за Славишу Вуловића из Звечана.

01 Број 016-1/22, 11. јануара 2021. године — линк одлуке

РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за процену штете настале од поплава на територији општине Звечан.

01 Број 016-1/26, 11. јануара 2021. године — линк решења

Одлука: Набавка пиротехничких средстава за прославу православне Нове године.

01 Број 016-1/29, 12. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Набавка лаптоп рачунара за Петра Раденковића из Бановог Дола.

01 Број 016-1/36, 13. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Једнократна новчана помоћ за Миодрага Недељковића из Звечана.

01 Број 016-1/38, 13. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Сагласност за набавку новог котла са пратећом опремом за О.Ш. „Бановић Страхиња“.

01 Број 016-1/49-1, 18. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Сагласност за набавку новог котла и додатног материјала за Средњу школу Звечан.

01 Број 016-1/49-2, 18. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Сагласност за набавку новог котла веће снаге са пратећом опремом за ПУ „Лане“.

01 Број 016-1/49-3, 18. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за реализацију пројекта – Санирање и асфалтирање улица у Звечану – насеље Колонија.

01 Број 016-1/60, 18. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Једнократна новчана помоћ за лечење Душана Софронијевића из Великог Рудара.

01 Број 016-1/101,  22. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за реализацију пројекта – Санација и адаптација вишенаменског објекта у порти цркве у Бановом Долу.

01 Број 016-1/111, 22. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за реализацију пројекта – Санација и адаптација стамбеног објекта Владана Здравковића из Великог Рудара.

01 Број 016-1/112,  22. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за реализацију пројекта – Санација и адаптација стамбеног објекта Слободана Здравковића из Великог Рудара.

01 Број 016-1/113, 22. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Једнократна новчана помоћ хуманитарној организацији БУДИ ХУМАН  – За Наташин први корак.

01 Број 016-1/115,  22. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Једнократна новчана помоћ хуманитарној организацији БУДИ ХУМАН  – За Даријин први корак.

01 Број 016-1/116, 22. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за реализацију пројекта – Реконструкција и асфалтирање улице Немањића у Звечану и пута за Мали Звечан.

01 Број 016-1/117,  22. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за санацију деоница локалних некатегорисаних путева на територији општине Звечан.

01 Број 016-1/118, 22. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за изградњу три стамбена објекта спратности Пр+4Пк и ПР+2 на територији општине Звечан.

01 Број 016-1/119,  22. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Једнократна новчана помоћ за Градомира Максимовића из Бањске.

01 Број 016-1/121, 22. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за набавку кошница за пчеле и потребног ручног алата за пчеларење, за потребе Манастира Бањска.

01 Број 016-1/127, 25. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за набавку кошница за пчеле и потребног ручног алата за пчеларење, за потребе Манастира Бањска.

01 Број 016-1/129, 25. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Једнократна новчана помоћ за лечење Емилије Марковић из Звечана.

01 Број 016-1/141, 27. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за надокнаду настале штете на грађевинским објектима, насталу услед поплава на територији општине Звечан.

01 Број 016-1/142, 28. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за реализацију пројекта – Изградња стамбеног објекта за породицу Далибора Вуковића из Жеровнице – Друга Фаза.

01 Број 016-1/150, 29. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за изградњу стамбеног објекта спратности Пр+2 у Грабовцу на територији општине Звечан.

01 Број 016-1/151, 29. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за изградњу стамбених објеката А и Б, спратности Пр+4+Пк у Звечану.

01 Број 016-1/152, 29. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за реализацију пројекта –  Набавка и уградња трансформатора 630 kVA са пратећом опремом за потребе напајања стамбене зграде у Грабовцу на територији општине Звечан.

01 Број 016-1/153, 29. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средтсва за реализацију пројекта – Реконструкција главног канализационог вода у Грабовцу, на територији општине Звечан.

01 Број 016-1/154, 29. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за реализацију пројекта –  Набавка и уградња трансформатора 630 kVA са пратећом опремом за потребе напајања две стамбене зграде „А“ и „Б“ у Звечану.

01 Број 016-1/155, 29. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средтсва за реализацију пројекта – Партерно уређење и инфраструктурни радови за стамбену зграду у Грабовцу, на територији општине Звечан.

01 Број 016-1/156, 29. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средства за реализацију пројекта –  Партерно уређење и инфраструктурни радови за стамбене зграде „А“ и „Б“ у Звечану.

01 Број 016-1/157, 29. јануара 2021. године — линк одлуке

Одлука: Финансијска средтсва за изградњу стамбеног објекта спратности Пр+2 у Житковцу, на територији општине Звечан.

01 Број 016-1/172, 29. јануара 2021. године — линк одлуке

Обавештење: О усвајању предлога о повећању цене услуга скупљања и одлагња отпада

01 Број 016-1/1850, 25. новебра 2021. године — обавештење, захтев, одлука

Skip to content