ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

by Marko R

Програм распореда и коришћења финансијских средстава ради подршке привредном и економском развоју српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) спроводи Канцеларија за Косово и Метохију (у даљем тексту: Канцеларија) у сарадњи са јединицама локалне самоуправе на територији АП Косово и Метохија. Циљ овог позива је смањење незапослености кроз пружање подршке почетницима за отпочињање самосталног пословања, подршка предузетништву жена и младих и јачање конкурентности привредних субјеката кроз доделу подстицајних средстава за улагање у набавку нових машина и опреме за мала и средња привредна друштва, односно предузетнике са седиштем на територији АП Косово и Метохија, за започињање нових и повећање или унапређење већ постојећих делатности.

Јединице локалне самоуправе АП Косово и Метохија обухваћене овим јавним позивом су: Витина, Вучитрн, Гњилане, Гора, Звечан, Зубин Поток, Исток, Клина, Косовска Каменица, Косовска Митровица, Косово Поље, Лепосавић, Липљан, Ново Брдо, Обилић, Ораховац, Пећ, Призрен, Приштина, Србица, Урошевац и Штрпце.

Конкурсе за пријаву заинтересованих правних и физичких лица расписују јединице локалне самоуправе на територији АП Косово и Метохија. Право да се пријаве на ове конкурсе имају предузетници, микро, мала и средња привредна друштва са седиштем на територији АП Косово и Метохија, а који су регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, као и почетници са пребивалиштем на територији АП Косово и Метохија који ће имати обавезу регистрације своје делатности на овом подручју.

Износ укупно одобрених средстава за набавку нове опреме по захтеву не може бити мањи од 150.000,00 динара, нити већи од 10.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Изузетно, привредна друштва која задовоље услове и критеријуме дефинисане Конкурсом, а поднети инвестициони план буде захтевао улагање средстава која премашују износ од 10.000.000,00 динара могу остварити право на подршку у виду подстицаја који ће зависити од спремности подносиоца пријаве за учешће у конкретном пројекту, односно од висине улагања сопствених средстава и планираног броја новозапослених радника.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају набавку производних машина и опреме, делова, специјализованих алата за машине и других капиталних добара и грађевинске механизације за потребе обаваљања грађевинских радова и сл.
Контролу формалне исправности, прегледање и оцењивање пријава обавља Комисија за оцењивање и одабир пројеката коју решењем образује председник Привременог органа јединице локалне самоуправе АП Косово и Метохија (у даљем тексту: Комисија за оцењивање). Поступак оцењивања и одабир пројеката спроводи се по следећим критеријумима:

⦁ Финансијски и оперативни капацитет;
⦁ Усклађеност са стратешким документима и
⦁ Одрживост пројеката

Јавни позив је отворен и траје док се расположива средства за ове намене не утроше.

Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву могу се преузети у јединицама локалне самоуправе.

Повезани чланци

Skip to content