РАНГ ЛИСТА кандидата за директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан

by Marko R

Република Србија
АП Косово и Метохија
Општина Звечан
Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈКСП ,,Звечан“ Звечан
чији је оснивач општина Звечан
01 Број 016-1/501/2
Датум: 15.03.2022. године
З в е ч а н

На основу члана 41. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 26. Одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Звечан (,,Службени лист општине Звечан“, број 1/22), Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан, чији је оснивач општина Звечан, на седници одржаној 15.03.2022. године, утврдила је

РАНГ ЛИСТУ
кандидата за директора
Јавног комуналног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан

I Утврђује се ранг листа кандидата за директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан

Ненад Радовановић, просечна оцена…………………………….2,363

II Ранг листу објавити на огласној табли Општинске управе општине Звечан, као и на званичној интернет страници општине Звечан.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Љиљана Аксентијевић, с.р.

Повезани чланци

Skip to content