Реконструкција и асфалтирање улице Немањића у Звечану и пута за Мали Звечан

by veljko

Започети су радови у оквиру пројекта „Реконструкција и асфалтирање улице Немањића у Звечану и пута за Мали Звечан на територији општине Звечан“.

Улица Немањића је једна од најфреквентнијих у насељу, а превасходно јер представља везу са приступним путем за насеље Мали Звечан. Коловозна површина улице и приступног пута је дотрајала услед бројних оштећења, спроведених радова на реконструкцији инфраструктурних водова, као и свакодневног кретања грађевинске механизације.

Сагледавањем потреба на терену установљена је неопходност реконструкције и асфалтирање деонице у укупној дужини од Л=1.780 м и просечне ширине 5,0 м, а све у циљу подизања степена инфраструктурног обезбеђења за становнике Звечана и насеља Мали Звечан, као и будућих становника  насеља Сунчана Долина.

Средства за реализацију пројекта обезбедила је Влада Републике Србије преко Канцеларије за Косово и Метохију.

Повезани чланци

Skip to content