У општини Звечан потписани уговори са “личним пратиоцима детета“

by veljko

Друштво за церебралну и дечију парализу Ивањица је овлашћени пружалац услуге социјалне заштите “Лични пратилац детета“ на територији АП КиМ на основу уговора о спроведеној јавној набавци у организацији општина са српским већинским становништвом. У име свих општина уговор је потписала општина Звечан – председник привременог органа госп. Иван Тодосијевић.
Општина Звечан већ три године организује и спроводи поступак праћење реализације услуге, овим путем им се захваљујемо на одличној сарадњи, посвећености и професионализму који запослени и председник госп. Тодосијевић несебично својим залагањем доприносе да би сва деца којима је услуга потребна добила подршку. Велики допринос пружа и Канцеларија за КИМ РС кроз логистичку подршку, информисање, као и Министарство за рад, борачка и социјална питања РС које је определило наменске трансфере за реализацију социјалних услуга на територији КИМ навела је председница Друштва за ЦДП Ивањица мр Светлана Главинић дефектолог.


Захваљујући свим наведеним институцијама данас у општини Звечан се потписују уговори са сарадницима – личним пратиоцима детета, који ће од 1. септембра пружати подршку деци са сметњама у развоју/инвалидитетом до 31. Јануара 2022.год. Укупан број ангажованих личних пратилаца на терену је 44 лица, два координатора и један стручни радник.


У име председника привременог органа госп. Ивана Тодосијевића скупу се обратила начелница друштвених делатности Љиљана Аксентијевић. Свим присутним је пожелела добродошлицу и захвалила се на сарадњи госп. Главинић. Аксентијевић је истакла да је подршка личног пратиоца детета за децу са сметњама у развоју/инвалидитетом право, као права ваших срца. Срце има право да воли и буде вољено, тако да смо кроз ове три године видели како куца срце сваког детета и можете ли замислити како изгледа њихов сан свих ових година. Захваљујући свим релевантним установама и Привременом органу општине Звечан са председником Тодосијевићем који је то све спровео.


Услуга Лични пратилац детета доступна је деци са сметњама у развоју или инвалидитетом која су укључена у васпитно-образовни процес-предшколску установу или школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.
Директни корисници услуге су деца са сметњама у развоју/ инвалидитетом, а индиректни корисници услуге су породице деце са сметњама у развоју, незапослена лица, наставно особље и ученици у школи или предшколској установи.

Активности услуге лични пратилац детета зависе од потреба детета, односно индивидуалног плана услуге и крећу се у оквиру уобичајених активности којима се пружа подршка у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације детета са другима.

Активности се реализују у складу са сврхом услуге, карактеристикама и капацитетима корисника, индивидуалним планом рада и у складу са проценом потреба корисника и обухватају једну или више следећих активности:

  • Помоћ при кретању (помоћ у превозу-при уласку и изласку из превоза, куповини карата, помоћ при коришћењу колица или других помагала, оријентисање у простору уколико је корисник са оштећењем вида)
  • Помоћ у одржавању личне хигијене (помоћ у одвођењу корисника до тоалета, помоћ при облачењу, прању руку и сл.)
  • Помоћ при храњењу (помоћ при куповини ужине, помоћ при уситњавању хране, коришћењу прибора за јело и сл.)
  • Подршка у комуникацији са другом децом и особљем у школи или предшколској установи.
  • Подршка током васпитно образовног процеса, на часовима и одморима, као и током активности у заједници-спортским, културним и сл.
    Лични пратилац је ангажован на активностима у школи и заједници. Наведене активности се обављају свакодневно сваким радним даном у предшколским и школским установама у складу са њиховим планом и програмом и радним временом установе.

Повезани чланци

Skip to content