РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ И СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗВЕЧАН“ ЗВЕЧАН

by Sanja Sevic

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. Закон и 47/18), члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Звечан и образовању Привременог органа општине Звечан („Службени гласник РС“ број 80/13), члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Звечан („Службени лист општине Звечан“, број 2/19) и члана 27. Пословника о раду Привременог органа општине Звечан („Службени лист општине Звечан“ број 28/13), Привремени орган општине Звечан на седници одржаној дана 22. марта 2021. године донео је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ И СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗВЕЧАН“ ЗВЕЧАН

Решење доступно на линку:

Повезани чланци

Skip to content