ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СТАНОВА У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

by Sanja Sevic

Предмет овог огласа је додела 6 (шест) двособних станова у закуп на одређено време, који се налазе у стамбеној згради 28/2 у Звечану, у улици Немањића, на деловима кат. парцела бр. 226 и бр. 234 КО Звечан.

Позивају се заинтересована лица са територије општине Звечан која испуњавају услове прописане Правилником о мерилима за утврђивање реда првенства за доделу станова у закуп на одређено време да поднесу писмени захтев и одговарајуће доказе који су од значаја за остваривање права решавањa стамбених потреба.

ОГЛАС ДОСТУПАН НА ЛИНКУ:

Повезани чланци

Skip to content