Индустрија

by veljko

Индустријски сектор као најзначајнији економски фактор на коме се базирала економија општине Звечан као и цео регион Митровице у последњих 40 година, тренутно представља руине за чију ревитализацију и оживљавање су потребна огромна финансијска средства. Некадашњи важни индустријски комплекс је данас извор хемијског загађивача. Дугогодишње неулагање у нову и напредну технологију производње и прераде довело је до одумирања гиганта Трепче. Лоша политика неулагања у нову технологију, немогућност достизања светске конкурентности на тржишту је довео до економског пропадања целе ове области.

Узрок потпуног престанка рада индустрије као и експлоатације руде је проузрокован политичким немирима, и данас имамо гигант који не функционише као и огроман број радника без посла. По подацима из генералног плана општине Звечан (1996), 37% радно-активног становништва обавља делатност у индустрији, а свега 0.3% у пољопривреди. Као што је наведено у делу о рудним богатствима по подацима из 1996 године, рудник Трепча са прерађивачким капацитетима у Звечану је прерађивао 1.000.000 тона годишње.

Првенствено за поновно покретање и ревитализацију Трепче потребно је обавити систематска истраживања минералних резерви, који се данас процењују на 15 –20 година. Индустрија је у блиској прошлости била основна покретачка снага економског развоја подручја ове општине. РМХК „ТРЕПЧА“ је главни представник индустрије и привреде на територији општине. Без обзира на то што су процењене могућности, рудно богатство и потенцијали којима располаже ово подручје знатни, проблеми привредне нестабилности, тешки услови привређивања, као и тешка политичка и економска ситуација, који трају већ дуже, условили су неефикасност у пословању, односно у производњи. Пре само 15-ак година, у поменутом комбинату је био упошљен велики број становника из читавог региона (са територије општина: Митровица, Звечан, Лепосавић и Зубин Поток и износио је око 15000 радника), односно на територији општине Звечан је више од 80% радно способног становништва било упошљено у поменутом комбинату. Сада је ситуација сасвим другачија, па је број радника сведен на само око 2000, у фабрикама комбината на северу Косова и Метохије.

Организациона целина „Енергетика“ која служи за дистрибуцију ел. енергије фабрици, и насељу Звечан. Некада је она осим дистрибуирања вршила и производњу ел. енергије, и индустријске паре која се користила за загревање мазута који је коришћен као гориво у процесу топљења руде олова, а једна количина се користила у систему парног грејања пословних објеката у фабричком кругу, као и за грејање дела пословних и стамбених објеката у насељу. ИГМ (Индустрија грађевинског материјала) је фабрика у којој су се производили опекарски производи од земље која је експлоатисана у Житковачком пољу. Фабрика је веома успешно пословала од средине 40-тих година прошлог века у наредних 40 година. Сада се хале у којима се вршила производња користе као магацински простор или простор за производне делатности од стране малих привредника. На територији општине осим овог већег, постоји и више мањих индустријских привредних субјеката који такође послују у условима изузетно тешке политичке и економске ситуације.

Важно је напоменути постојање Индустријског парка у селу Дољани у коме су сконцентрисани погони, за производњу, радионице, а међу њима су Погон за израду металне столарије, Радионице за обуку радника различитих профила и струка (металостругар, столар, вариоц, кувар).

Повезани чланци

Skip to content