Трговина

by veljko

У општини Звечан постоји 62 регистрованих трговинских предузећа мањег обима са 1-3 запослених радника. У области трговине општина Звечан даје приоритет изградњи малих тржних центара како би се сви нелегални објекти уклонили, а њихови власници преселили у просторије добро уређених тржних центара, где би пружали боље и квалитетније услуге. Развојем осталих делатности на територији општине може се рачунати са убрзаним растом ове делатности. На територији општине се углавном налазе мање радње, које обезбеђују основне намернице, мешовиту робу, прехрамбене и хигијенске производе и слично, а мањи број предузећа се бави трговином на велико и мало. Из свега наведеног намеће се закључак да је врло мали број регистрованих трговина, с обзиром на број становника и површину територије. Мада, Звечан, као општина у близини Митровице представља центар који се слабије развио баш због толике близине регионалног центра.

Повезани чланци

Skip to content