Набавка и уградња високонапонског кабла за напајање дела Звечана

by veljko

Током протеклог викенда изведени су радови на замени оштећеног високонапонског кабла XHP-Al 3×150 mm2 са новим XHE49-Alx240/25;6/10 kV у четири дужине од 620 м на деоници везаној за извод 6,3kV „Железница“. Након последњег прекида у напајању већи део насеља Звечан је остао без електроснабдевања у трајању од око 50 сати у периоду од 31.11. до 01.12.

Овај високонапонски кабл напаја електричном енергијом седам трафостаница у насељу и то 1000 kVA Железница, 630 kVA ВТШ, 400 kVA Гвоздићи, 630 kVA Борићи, 400 kVA РК “Метал“, 400 kVA Пркач и 630 kVA Општина.

Проблем у електроснабдевању, настао услед оштећења, трајније је могао бити решен набавком и уградњом новог одговарајућег кабла. Привремени орган општине Звечан је, имајући у виду актуелну ситуацију са електроснабдевањем, као и предстојећи зимски период са већим степеном потрошње, препознао потребу грађана као крајњих корисника и обезбедио материјална средства за реализацију неопходних радова ради сигурног напајања електричном енергијом насеља Звечан.   

Повезани чланци

Skip to content