Списак кандидата за директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа „Звечан“ Звечан

by Sanja Sevic

На основу члана 14. став 1. Одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Звечан 01 Број 016-1/945 од 31.07.2020. године, Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа „Звечан“ Звечан, чији је оснивач општина Звечан, на седници одржаној 15.09.2020. године, утврдила је

СПИСАК

кандидата за директора

Јавног комуналног и стамбеног предузећа „Звечан“ Звечан

 

I Утврђује се списак са једним кандидатом за директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа „Звечан“ Звечан, чија је пријава на јавни конкурс, објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 105/2020 од 05.08.2020. године, благовремена, потпуна и разумљива и то:

– Дејан Васић, дипл.менаџер, ул. Мајора Тепића бр. 13, Звечан

II Овај списак објавити на огласној табли Општинске управе општине Звечан и интернет страници општине Звечан.

 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа „Звечан“ Звечан

 

01 Број 016-1/1093/1                                                                                                               Председник Комисије

У Звечану, 15. септембра 2020. године                                                                         Љиљана Аксентијевић, с.р.

Повезани чланци

Skip to content