Turizam

by veljko

Teritorija opštine Zvečan se prostire na severu Kosova i Metohije na uskom pojasu od Kosovske Mitrovice do Raške oblasti na površini od  122,4 km².

Samo naselje je smešteno na severnoj strani kosovske kotline u dolini reke Ibar, kao i na dodiru ogranaka Kopaonika, Mokre gore i Rogozne. Topografski položaj naselja je određen  aluvijalnom ravni reke Ibar  i padinama okolnih brda i to sa jugoistoka dominantnom vulkanskom kupom Zvečana  (797 m), Malog Zvečana  (750m), Sokolicom (918m)  i planinom Majdan (1286m).

Opština Zvečan ima veoma povoljan geografski (geostrateški) položaj i dobro je povezana sa regionom, jer se na jugu  graniči sa opštinom  Leposavić, preko koje ima vezu sa centralnom Srbijom, na jugozapadu sa opštinom Zubin Potok, koja je povezuje sa Crnom Gorom i na jugu sa Kosovskom Mitrovicom, preko koje se ostvaruje veza sa centralnim Kosovom i Metohijom.

Teritorija opštine Zvečan odlikuje se bogatim prirodnim i kulturno – istorijskim nasleđem, dobrom saobraćajnom povezanošću sa okruženjem i velikim brojem visoko kvalifikovanog stanovništva što predstavlja dobru osnovu za razvoj turizma.

Opšti cilj razvoja turizma opštine Zvečan

Održivi ekonomski razvoj zasnovan na razvoju turizma uz jačanje preduzetništva i javnog privatnog partnerstva u korist izletnika, turista i cele lokalne zajednice.

Imajući u vidu bogato istorijsko i kulturno nasleđe, prirodne lepote i resurse kao i postojeće trendove u razvoju turizma, ova oblast u opštini Zvečan prepoznata je kao značajan razvojni potencijal.

Razvoj turizma u opštini Zvečan u predstojećem periodu biće usmeren na održivi ekonomski razvoj baziran na kvalitetnoj turističkoj ponudi banjskog i Spa&Wellness turizma, ali i kulturno – istorijskog, verskog turizma, seoskog i ruralnog turizma.

Primarni resurs za razvoj turizma opštine Zvečan, čine prirodni potencijali (bogatstvo termomineralnim vodama u naselju Banjska), kulturni potencijali, odnosno materijalno nasleđe (Tvrđava Zvečan, manastir Banjska, manastir Sokolica, manastir Devine Vode, nekoliko arheoloških lokaliteta) i nematerijalno nasleđe (običaji, proslave, tradicija, pesme i igre), ali i ljudi ovog kraja.

Sve navedene vrednosti predstavljaju izuzetno dobru osnovu za razvoj banjskog i Spa&Wellness turizma, ali i kulturno – istorijskog i verskog turizma.

Razvoj kulturnog, a u okviru njega i istorijskog i verskog turizma, biće baziran na ključnim kulturnim vrednostima: stari grad Zvečan – Tvrđava Zvečan, manastiri Banjska, manastir Sokolica (Spomenici kulture od izuzetnog značaja) i manastir Devine vode, arheološka nalazišta – ostaci crkve Svetog Pantelejmona u Lovcu, arheološki lokalitet „Crkvište“ na Malom Zvečanu, arheološki lokaliteti  Valač i Žitkovac  i dr.

Poseban akcenat treba staviti na nematerijalno nasleđe (običaje, način života nekada i sad, tradiciju, priče i legende, znamenite ličnosti ovog kraja, pesmu, igru, način pripremanja hrane i pića i sl.), čime će se povećati konkurentnost turističke ponude Zvečana.

Imajući u vidu brojne potencijale i mogućnosti za razvoj turizma opštine Zvečan, neosporno je da se sa postojećim prirodnim i kulturnim resursima, uz dobru organizaciju, može započeti proces njihovog pretvaranja u turističke proizvode, u cilju kreiranja  konkurentne turističke ponude, kako bi se opština Zvečan našla na turističkoj mapi Srbije.

Zajednička misija kada govorimo o razvoju turizma u opštini Zvečan jeste očuvanje i racionalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa za razvoj turizma koji je baziran na kvalitetnoj ponudi banjskog i Spa&Wellness turizma, ali i kulturno – istorijskog i verskog turizma i turizma u prirodi, održivi razvoj i jačanje turističke privrede u Banjskoj, koji podrazumeva uvećanje turističke atraktivnosti naselja Banjska usklađeno sa očuvanjem, zaštitom i unapređenjem, posebnih prirodnih, predeonih i ambijentalnih vrednosti i zaštite nepokretnih kulturnih dobara.

Jačanjem preduzetnišva i javno privatnog partnerstva kreiraće se jedinstvena turistička ponuda koja će predstavljati  tačku povezivanja sa drugim turističkim destinacijama na Kosovu i Metohiji u cilju kreiranja integrisane turističke ponude.

VIZIJA

 

Stara gospodska varoš, poznata po tradiciji, industriji, kulturno – istorijskim, verskim i prirodnim lepotama, prepoznata kao regionalni centar  banjskog i Spa&Wellnesturizma i mesto okupljanja svih izletničkih i turističkih grupa koje posećuju Kosovo i Metohiju.

( izvor „Strategija razvoja turizma opštine Zvečan 2016-2021“ )

 

Projekat  „Obnove banje Banjska“

Zdravstveno – turistički centar  „Rajska banja

 

U naselju Banjska postoji više termomineralnih izvora, čija voda pomaže u lečenju ginekoloških, reumatskih i kožnih oboljenja. Organizovano korišćenje termomineralnih voda u balneoterapeutske svrhe započeto je posle Drugog svetskog rata. Do 1999. godine banja je  bila u posedu RMHK „Trepča” i u njoj je godišnje boravilo do 5.000 gostiju.

Prirodno i kulturno – istorijsko nasleđe čini Banjsku sa okolinom izuzetnim mestom za budući razvoj zdravstvenog, Spa&Wellness, verskog turizma i turizma u prirodi, a postoje i dobri uslovi za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Zahvaljujući svesrdnoj podršci koju opština Zvečan ima od strane države i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, 2016. godine započeta je  realizacija projekta „Obnova banje Banjska“.

Danas je  „Rajska banja“ u Banjskoj prepoznata  kao stub razvoja turizma ovog kraja jer prirodno i kulturno nasleđe čine Banjsku sa okolinom izuzetnim mestom za razvoj banjskog i Spa&Wellness turizma i kulturno-istorijskog turizma.

Banjska – Rajska banja – 2020

Novoizgrađeni kompleks „Rajska banja“,  predstavlja savremen zdravstveno-turistički centar koji sadrži objekat Spa&Wellness centra sa kompleksom bazena, plivačkih bazena i poluotvorenog bazena sa termalnom vodom, finsku saunu, parno kupatilo, hidromasažne kade sa termalnom vodom i objekat vizitorskog centra sa restoranom i smeštajnim kapacitetima. Trenutni smeštajni kapaciteti u banji su 14 apartmana koji su savremeno opremljeni, od kojih su dva apartmana prilagođena za osobe sa invaliditetom.

Takođe, zahvaljujući sredstvima obezbeđenim od strane  Kancelarije za Kosovo i Metohiju ove godine (2020. godine) započeta je izgradnja Garni spa hotela u „Rajskoj banji“. U okviru prve faze izgradnje objekta Garni spa hotela obezbediće se  smeštajni kapacitet u formi  četiri apartmana i deset studija, sa pratećim sadržajima: hol recepcija, lobi, restoran, prihvatna kuhinja, sanitarni blok, vertikalna i horizontalna komunikacija i tehnički prostor.

U narednom periodu planira se izgradnja i B kompleksa ovog objekta koji će obuhvatiti zdravstveni deo.

Kompleks „Rajska banja“ predstavljaće moderan zdravstveno – turistički centar, koji će posetiocima pružiti  usluge lečenja i prevencije, ali i uživanja i relaksacije i ponudiće zdrav koncept života i aktivnosti koje usmeravaju na održavanje zdravih životnih navika.

 

ZNAČAJNI TURISTIČKI POTENCIJALI OPŠTINE ZVEČAN

 

Banjski turizam

„RAJSKA BANJA „ BANJSKA

 

Kulturno – istorijsko nasleđe

TVRĐAVA ZVEČAN

MANASTIR BANJSKA

MANASTIR SOKOLICA

MANASTIR DEVINA VODA

ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA

 

Prirodno nasleđe

PLANINA ROGOZNA (sela Rudine, Izvori )

REKE ( Reka Ibar sa pritokama )

TERMOMINERALNI IZVORI LEKOVITE VODE U BANJSKOJ

PRIRODNO BOGATSTVO, LEPOTA PREDELA, RAZNOVRSNOST BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVETA

 

Nematerijalno nasleđe

OBIČAJI, TRADICIJA, PROSLAVE, PESME, IGRE, ZANATI,

MANIFESTACIJE

Tvrđava Zvečan
Tvrđava Zvečan
Tvrđava Zvečan
Manastir Sokolica
Manastir Banjska
Manastir Devina Voda

 

 

Povezani članci

Skip to content