Energetika

by veljko

Korisna energija se u opštini Zvečan zasniva na korišćenju električne energije, koja se dobija iz termoelektrane Kosovo A&B u Obiliću. Česti kVarovi u elektrani potresaju čitavu teritoriju Kosova, prekidajući sve moguće privredne i društvene delatnosti. Iako se u poslednjih godinu dana stanje stabilizovalo, teritorija Zvečana je uglavnom u mraku. Zbog teške ekonomske situacije i zatvaranja Kompanije Trepča, većina stanovnika je ostala bez posla i nije u stanju da podmiri svoje račune KEK-u. Tu treba navesti i nerešenu političku situaciju i revolt većinskog srpskog stanovništva koje odbija da potrošenu energiju plaća KEK-u. Pored električne energije koriste se i čvrsta goriva – drvo i ugalj, uglavnom za grejanje prostorija. Količina tečnih goriva se koristi u manjoj količini, plinske peći i agregati.

Planovi za rešavanje problema napajanja
nstalisana snaga u EEO 110/35 kV i 35/10 kV
TC 110/35kV VALAČ, 60 + 31,5 MVA
TC 35/10 kV MITROVICA 1, 3×8 MVA
TC 35/10 kV VALAČ 8 MVA
Instalisana snaga u EEO 35/6,3 kV i 35/3,3 kV,
TC 35/6,3 kV ENERGETIKA, 2×16 MVA
TC 35/3,3 kV ENERGETIKA, 2+2+3 MVA

 

Maksimalna snaga potrošnje u Zvečanu u periodu od 1999 do 2005 se kretala od 5 MW do 7,5 MW, dok se maksimalna snaga potrošnje električne energije u severnom delu Mitrovice u periodu od 1999 do 2005 godine kretala sa konstantnim porastom od 19 MW do 32 MW.

Trenutno energetsko stanje u Zvečanu

Lokalne redukcije zbog ograničene propusne moći elemenata distributivnog sistema i neracionalne potrošnje električne energije. Ograničena potrošnje električne energije su najčešće zbog nedostatka električne energije iz EES-a, zbog primene programa A,B,C (KEK) pad napona do krajnjih potrošača veći od 15%. Tehnički gubici veći od 15%.

Trenutno energetsko stanje u severnom delu Mitrovice

Deficit snage u TC 35/10 kV Mitrovica 1. Ograničenje potrošnje električne energije zbog nedostatka električne energije iz EES-a, kao i zbog primene programa ABC (KEK) pad napona do krajnjih potrošača veći od 10%. Tehnički gubici veći od 5%.

Mere za rešavanje problema napajanja električne energije Zvečana i Mitrovice

U postrojenju 110/35 kV Valač zamenjen je transformator snage 20 MVA, transformatorom snage 60 MVA. Izgradnja nove TC 35/10 kV, 1×12 MVA (2×12 MVA) na malom Zvečanu. Izgradnja novog 35 kV dalekovoda Valač – Mali Zvečan. Uklapanje nove TC 35/10 kV na Malom Zvečanu na postojeći 35 kV dalekovod Mitrovica 1 – Mitrovica 2. Elektroenergetsko stanje u severnoj Mitrovici i Zvečanu nakon zamene transformatora snage u Valaču, rešio je problem preopterećenja transformacije 110/35kV, ali i poboljšao naponske prilike u mreži 35, odnosno 10 i 0,4 kV

U Zvečanu je situacija teška zbog starosti elektroenergetskih objekata, ograničene propusne moći elemenata distributivnog sistema i uslovljenih vrlo rigoroznih ograničenja potrošnje od strane KEK-a. Potrebna su finansijska sredstva za rešavanje problema napajanja električnom energijom Zvečana i severne Mitrovice. Postrojenja 35/10 kV, 1×12 MVA, na malom Zvečanu, 35 kV strana – tri vodne ćelije, jedna trafo ćelija i jedna merna ćelija, transformator snage 12 MVA i građevinski deo TC), 10 kV razvod u novom postrojenju (4 vodne ćelije, 1 trafo ćelija, 1 merna ćelija i aku baterija), 35 kV dalekovod Valač – Mali Zvečan, 10 kV izvodi sa izgradnjom novih TC 10/0,4 kV u Zvečanu (u prvoj fazi 3 izvoda za Zvečan i jedan izvod za severni deo MItrovice).

Procena vrednosti investicije iznosi oko 1.500.000€. Elektoenergetsko stanje u Zvečanu i severnom delu Mitrovice nakon izgradnje nove trafostanice 35/10 kV na Malom Zvečanu omogućilo bi se dvostrano napajanje TC 35/10 kV Mitrovica1 i TC 35/10 Mali Zvečan u slučaju havarije na jednom od napojnih 35 kV dalekovoda. Padovi napona i tehnički gubici u distributivnom sistemu Zvečana u severnoj Mitrovici sveli bi se na dozvoljene vrednosti. Rasterećenje TC 35/10 kV Mitrovica 1.

Povezani članci

Skip to content