Demografski podaci

by veljko

Na teritoriji opštine Zvečan, na površini od 122,4 km² trenutno živi oko 17000 stanovnika, od čega oko 40% stanovnika živi u naselju. Do dolaska interno raseljenih lica iz ostalih krajeva Kosova, 1999. godine i kasnije, ovaj broj je bio znatno manji. U samom naselju je po podacima uzetim iz GP-a od 1996. godine živelo 4310 stanovnika, što je predstavljalo 45% od ukupne populacije opštine Zvečan.

Posleratni demografski razvoj ovog područja karakteriše permanentan rast ukupne populacije, što za posledicu ima pozitivno prirodno kretanje stanovništva, i visoku stopu prirodnog priraštaja (10,7%). Postojeća starosna struktura stanovništva ukazuje na relativno mladu populaciju, uz učešće stanovništva do 19 godina starosti od oko 40% što je na nivou prosečnog učešća ove starosne grupe. Procenat stanovništva mlađeg od 16 godina iznosi oko 25%.

 

Obrazovna struktura stanovništva je veoma povoljna, sa malim udelom nepismenog stanovništva (u naselju Zvečam samo 3,8%) i velikim udelom srednje, više i visoko obrazovanih (57% u naselju Zvečan). Pre dve decenije, oko 37% zaposlenih radilo je u industriji. Sada je učešće radno aktivnog stanovništva značajno smanjeno, a evidentna je preorijentacija sa industrije ka uslužnim delatnostima. Etnička struktura u opštini Zvečan je prilično homogena (veliku većinu čine Srbi), jer od 35 naseljenih mesta samo u tri žive Albanci (4,2% ukupnog broja stanovnika).

 

Demografska struktura

Evidentno je da se područje opštine Zvečan odlikuje značajnim ljudskim potencijalom:
– visokom stopom prirodnog priraštaja
– relativno mladom populacijom
– visokim stepenom etničke homogenizacije
– znatnim rezervama radne snage
– visokim obrazovnim nivoom

Opštinu Zvečan čini grad Zvečan i još 34 naseljenih mesta: Veliko Rudare, Malo Rudare, Grabovac, Srbovac, Banjska, Valač, Matica, Korilje, Žitkovac, Žerovnica, Banov Do, Sendo, Lokva, Lovac, Bresnica, Suvi Do, Banjska Reka, Vilište, Rudine, Izvori, Oraovica, Grižani, Gornja Kamenica, Joševik, Lozište, Doljani, Lipovica, Jankov Potok, Kula, Želivode, Jelenvoda (naseljeni srpskim stanovništvom) ; Žaže, Lipa, Boljetin (naseljeni albanskim stanovništvom)

Povezani članci

Skip to content