Грешка
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Zvecan" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Инвестиције

 Општина Звечан је из свог буџета, као и уз помоћ донатора реализовала бројне пројекте изградње и реконструкције. Улагање у инфраструктуру је био један од приоритета СО Звечан, а побољшање инфраструктурних услова директно утиче на на квалитет живота грађана, а такође и на будуће планирање развоја у свим секторима привреде. Општина је такође, од својих средстава и донација извршила санацију и поправке школских зграда, што подразумева уређење ентеријера, санације кровова, спољног уређења.

 Од најначајнијих пројеката који су реализовани у протеклом периоду важно је поменути следеће: Асфалтирање улице Проте Стојана, дела који води поред дечијег обданишта, са израдом бетонског канала за одвод атмосферских вода дужине 23 м са израдом шахти за прихват воде, асфалтирање дела улице Обилићеве у стамбеном насељу “Нова колонија”, асфалтирање дела улице Немањића, асфалтирање улице Нушићеве са израдом металне решетке и таложником, и паркинзима, дела који води до Више техничке школе, вршена је санација сеоских путева, као и редовно одржавање улица у насељу (крпљење ударних рупа, одржавање хигијене улица), постављање вертикалне и хоризонталне сигнализације у насељу, као и израда лежећих полицајаца, изградња паркинг простора у Нушићевој улици, у полуатријуму општинске зграде, реконструкција отвореног спортског терена ”Тенис”, односно пресвлачење постојећег оштећеног слоја, новим слојем асфалта, асфалтирање саобраћајнице Звечан – Банов До, делимична реконструкција канализационе мреже у појединим деловима насеља, реконструкција НН (нисконапонска) мреже и изградња нових трафоа у селу Србовац, изградња отвореног спортског терена у селу Србовац, изградња отвореног спортског терена у селу Житковац, изградња отвореног спортског терена у насељу Нова колонија у Звечану.

 Објекти који су изграђени или реконструисани: Изградња Тржног центра у ул. Краља Милутина у Звечану, изградња објекта Центра за социјални рад, изградња амбуланте у селу Грабовцу, изградња Дома културе у Жеровници, уређње пешачке стазе са хортикултурним уређењем у Карађорђевој улици, реконструкција зграде СО Звечан, реконструкција објекта Дома културе у Звечану, спортски терен у селу Житковцу, локални пут за село Бресница, реконструкција нисконапонске електро мреже на територији општине, што подразумева, реконструкцију нисконапонске мреже, реконструкцију високонапонске и нисконапонске опреме по трафостаницама, уградњу нових трафостаница на подручју општине, реконструкција уличне расвете у насељу, реконструкција канализационог система Звечана, што подразумева: санацију и делимичну реконструкцију канализационе мреже, изградњу атмосферске канализације, доградњу канализационог система са регулацијом корита Кориљске реке, асфалтирање улица у насељу, што подразумева све претходне радње и асфалтирање, и то: ул. Краља Петра I, ул. Карађорђева, ул. Немањића, ул. Кнеза Милоша, ул. Обилићева, ул. Проте Стојана, ул. Цара Душана, ул. Соколичка, ул. Мајопра Тепића, ул. Св. Саве, изградња пута Звечан-Кориље-Дољани, надградња објекта СО Звечан и Средње школе, амбуланта у селу Житковац, вишенаменска спортска дворана, отворени спортски комплекс “Тенис”, тржни центар у Житковцу, реконструкција бање Бањска, изградња стамбених објеката за смештај расељених лица.

 У селу Житковац у општини Звечан, ЕАР је завршио рехабилитацију 30 година старе напуштене преградне бране, која је представљала озбиљан ризик за здравље оних који би били у контакту и који би користили локални водовод. Ту се ради о отпадним водама и отпаду који је био одбачен на месту у Житковцу из рудника као и остатака прерађене руде из постројења Трепче у Звечану, К. Митровица регион. Тај простор за одлагање садржи 8.5 милиона тона олова и зинковог отпада. Повећање опасаности овог места као загађивача, је проузроковано коришћењем овог места као општинског отпада где се одлагао градски отпад, што је увећало опасност од потенцијалног загађења околних насеља. Рехабилитација је урађена од стране локалне компаније Кастриоти. Пројекат је уклучивао запечаћивање места, да би било онемогућено истицање токсичних материја у земљу или у оближњим изворима пијаће воде. Такође, у истој области у Звечану, ЕУ је финансирала изградњу модерног санитарног простора за одпад који је део еколошког програма за изградњу седам места за отпад на Косову да би се заменила стара нездрава места за одлагање отпада.

Планирани пројекти:
   Израда планских докумената општине Звечан, формирање јединице за локално економски развој, изградња моста Валач-Србовац, изградња моста у насељу Звечан, наставак и завршетак изградње две стамбене зграде за потребе кадрова у центру Звечана, реконструкција пешачких стаза дуж улице Краља Петра И у Звечану, реконструкција пешачких стаза дуж улице Краља Милутина у Звечану, изградња стамбеног комплекса са индивидуални објектима у Кориљу, за потребе домицилног становништва и социјално угрожених категорија, изградња стамбеног комплекса “Пагина њива”, унапређење рада локалне самоуправе кроз едукацију чланова општинских већа за развој локалне заједнице у Звечану, опремање Центра за сарадњу са привредом, економско оснаживање жена – “Искористите могућности”, израда Локалног еколошког акционог плана, регулација Козаревачке реке, изградња главног колектора фекалне канализације уз Козаревачку реку, израда пројектно-техничке документације за реконструкцију канализационог система са ППОВ у Звечану, реконструкција канализационог система у Звечану, са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода, чишћење и рехабилитација индустријске депоније „Гатер“ у Звечану, израда Локалног плана за управљање отпадом, уређење градског гробља у Кориљу, израда пројектне документације за регулацију горњег тока Кориљске реке, изградња секундарне водоводне мреже у насељу Звечан, набавка потребне опреме за рад Јавно-комунално-стамбеног предузећа „Звечан“, измештање гараже”Трепча” из центра насеља са изградњом пословно-стамбеног објекта, развој програма едукација за предузетнике, проширење капацитета Индустријског парка „Дољани” у Дољанима, проширење капацитета слободне пословно-трговинске зоне “Дудин крш”, реконструкција и асфалтирање путних праваца на територији општине, реконструкција локалних И некатегорисаних путева, набавка пољопривредне механизације и прикљуцних масина, изградња пољопривредне инфраструктуре, обнова и увећање сточног фонда, економска ревитализација села кроз унапређење воћарске производње, пластеничка производња поврћа и цвећа, развој пчеларства, формирање и отварање задруге, набавка и инсталирање мини -метеоролошке станице, подршка развоју производњи пастрмке на Бањској реци, пројекат развоја прераде млека, узгој и прерада лековитог биља у брдско-планинским подручјима општине Звечан, подршка унапређењу производње јагодичастог воћа, реконструкција и асфалтирање путних праваца на територији општине, реконструкција локалних И некатегорисаних путева, набавка пољопривредне механизације и прикљуцних масина, изградња пољопривредне инфраструктуре, обнова и увећање сточног фонда, економска ревитализација села кроз унапређење воћарске производње, пластеничка производња поврћа и цвећа, развој пчеларства, формирање и отварање задруге, набавка и инсталирање мини -метеоролошке станице, подршка развоју производњи пастрмке на Бањској реци, пројекат развоја прераде млека, узгој и прерада лековитог биља у брдско-планинским подручјима општине Звечан, подршка унапређењу производње јагодичастог воћа, откуп земљишта и кућа у Бањској, развој еко туризма на подручју планине Рогозне и селу Извори, израда пројектно-техничке документације Регионалне депоније, изрградња Регионалне депоније за одлагање комуналног отпада, изградња регионалног водовода за Звечан, Косовску Митровицу и Зубин Поток.