Грешка
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Zvecan" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Југослав Костић

 Југослав Костић је Одлуком Скупштине општине Звечан проглашен за почасног грађанина

 Рођен је 19. фебруара 1939. године у селу Рудинe тада општина Бањска, а сада општина Звечан. Основну школу успешно је завршио је у Бањској, а Гимназију је завршио у Косовској Митровици. На студије одлази у Београд и успешно дипломира на Пољопривреном факултету. Почиње да ради у ПИК "Сирмијум" у Сремској Митровици, где је 5 година радио као Управник економије. Потом прелази у општину Стара Пазова где ради као Референт пољопривреде.

Од 1978. године почиње да обавља политичке функције у и то:
  од 1978 до 1986 члан Извршног већа општине Стара Пазова и у том периоду једну годину је обављао функцију Председника Извршног већа општине Стара Пазова,
  од 1986 до 1988 Председник општине Стара Пазова,
  од 1989 до 1991 Председник председништва АП Војводина,
  од 1991 до 1992 Члан председништва СФРЈ,
  1992 изабран је за Председника Већа грађана Савезне Скупштине СРЈ,
  од 1993 до 1997 Посланик у Већа грађана Скупштине СРЈ и председник комисије за представке и предлоге,
  од 1997 до 1999 Министар у Савезној влади СРЈ,
  1999. године изабран је за Амбасадора у Румунују и о октобра 2000. године је и Савезном Министрству иностраних послова на припремама,
  2001. године одлази у пензију.

 Данас као пензионер живи у Старој Пазови. И поред свог политичког ангажовања Југослав Костић је имао времена да несебично помагне свој родни крај посебно подручје Бањске и Рудина кроз помоћ у обезбеђењивању средстава за рад Месне заједнице, Земљорадничке задруге "Бањска" и подизање фабрике за произвоњу украсне металне браварије у сарадњи са Фондом за кредитирање бржег развоја недовољно разијених подручја и САП Косова као и са Ваљаоницом бакра из Севојна. Након поновног оснивања општине Звечан у сарадњи са органима општине помогао је реализацију бројних пројеката од којих су веома значајни: изградња пута Бањска – Рудине – Изворе и изградња поште у насељу Бањска. Посебно је за општину Звечан било важно успостављање контаката са представицима општина и предузећима у Војводини, и релизација пројеката у многим областима.