Грешка
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Zvecan" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Демографски подаци

 На територији општине Звечан, на површини од 122,4 km² тренутно живи око 17000 становника, од чега око 40% становника живи у насељу. До доласка интерно расељених лица из осталих крајева Косова, 1999. године и касније, овај број је био знатно мањи. У самом насељу је по подацима узетим из ГП-а од 1996. године живело 4310 становника, што је представљало 45% од укупне популације општине Звечан.

 Послератни демографски развој овог подручја карактерише перманентан раст укупне популације, што за последицу има позитивно природно кретање становништва, и високу стопу природног прираштаја (10,7%). Постојећа старосна структура становништва указује на релативно младу популацију, уз учешће становништва до 19 година старости од око 40% што је на нивоу просечног учешћа ове старосне групе. Проценат становништва млађег од 16 година износи око 25%.

 Образовна структура становништва је веома повољна, са малим уделом неписменог становништва (у насељу Звечам само 3,8%) и великим уделом средње, више и високо образованих (57% у насељу Звечан). Пре две деценије, око 37% запослених радило је у индустрији. Сада је учешће радно активног становништва значајно смањено, а евидентна је преоријентација са индустрије ка услужним делатностима. Етничка структура у општини Звечан је прилично хомогена (велику већину чине Срби), јер од 35 насељених места само у три живе Албанци (4,2% укупног броја становника).

Евидентно је да се подручје општине Звечан одликује значајним људским потенцијалом:
  - високом стопом природног прираштаја
  - релативно младом популацијом
  - високим степеном етничке хомогенизације
  - знатним резервама радне снаге
  - високим образовним нивоом
Општину Звечан чини град Звечан и још 34 насељених места:
  Велико Рударе, Мало Рударе, Грабовац, Србовац, Бањска, Валач, Матица, Кориље, Житковац, Жеровница, Банов До, Сендо, Локва, Ловац, Бресница, Суви До, Бањска Река, Вилиште, Рудине, Извори, Ораовица, Грижани, Горња Каменица, Јошевик, Лозиште, Дољани, Липовица, Јанков Поток, Кула, Желиводе, Јеленвода (насељени српским становништвом)
  Жаже, Липа, Бољетин (насељени албанским становништвом)

Насеље Звечан

 Писани трагови из прошлости овог краја доказују да град Звечан са околином представља посебан значај за историју српског народа на овим просторима, посебно што је неоспорна претпоставка да се на том месту налазило насеље још у праисторији. Седиште некадашње Звечанске жупе била је древна тврђава Звечан. Насеље Звечан је...

Опширније: Насеље Звечан

Насеље Бањска

 Бањска се налази на 12 km северно од Звечанa и 4 km од магистралног пута Кос. Митровица – Краљево. Бањска се налази и на траси пута Цариград - Дубровник поплочан каменом познат као калдрма. Територија коју данас заузима насеље Бањска помиње се још у доба Римљана (I век п.н.е.) и претпоставке указују на то да су они у то време...

Опширније: Насеље Бањска

Насеље Банов До

 Село Банов До налази се на 5 km северо-западно од Звечана у подножју планине Рогозне, увучено у долини Козаревске реке. Већина кућа је подигнуто са леве старне тока Козаревске реке и припада групи старо српских насеља. Помиње се у Светостефанској повељи Краља Милурина из 1313. године као "Бање Поље". Народно предање...

Опширније: Насеље Банов До

Насеље Бањска Река

 Село Бањска Река налази се на 15 km северно од Звечана и 3 km од Бањске у подножју планине Рогозне, увучено у долини истоимене реке. Већина куће су груписане у засеоке са леве старне тока реке. За ово село је мало поузданих података али је по народном предању постојало уз сачувани обичај "ношења крста" у измењеном облику...

Опширније: Насеље Бањска Река

Насеље Бресница

 Село Бресница налази се на 8 km северно од Звечана ако се користи правац Звечан - Банов До или 12 km ако се користи правац магистралог пута Косовск Митровица – Краљево. Смештено је на обронцима Спасојевог брда и Чукаре изнад тока Бресничке. Има поред Бреснице и 4 засеока: Крст, Падине, Коваћевик и Лојзе. Помиње се у Турском...

Опширније: Насеље Бресница

Насеље Вилиште

 Село Вилиште налази се на 7 km северно-западно од Звечана изнад Вилиштанског потока и села Банов до у подножју планине Рогозне. За ово мало село нема поузданих података о постојању до пре 250 година, када се по народном предању јавља српско становништво. По подацима из пописа село је: 1961. године имало 9 домаћинстава...

Опширније: Насеље Вилиште

Насеље Валач

 Село Валач налази се на 8 km северно од Звечана са леве стране пруге Косово Поље – Краљево и тока реке Ибар. Поред села покрај Ибра је Валачки крш стеновита и релативно мала купа која је приступачна само са једне стране и као таква доминира Ибарском клисуром. У селу су пронађене пећи које су служиле или за обраду цинабарита...

Опширније: Насеље Валач

Насеље Велико Рударе

 Село Велико Рударе налази се на 2 km источно од Звечана на половини брда испод највишег врха брда Соколица (914 m), а данас је највећим делон сконцентрисаноно поред магистралног пута Приштина – Краљево. Помиње се у Светостефанској повељи Краља Милурина из 1313. године као "Рударе" и у Туском попису из 1455. године...

Опширније: Насеље Велико Рударе

Насеље Грабовац

 Село Грабовац налази се на 2 km северно од Звечана поред магистралног пута Кос. Митровица – Краљево у подножју брда Соколица (914 m) испод врха који се зове Госпођин врх, а познат је и као Љуљашка. Већина кућа је подигнуто дуж магистарлног пута. Под називом Грабовац се не помиње у Светостефанској повељи Краља Милутина...

Опширније: Насеље Грабовац

Насеље Житковац

 Село Житковац налази се на 3 km северно од Звечана са леве стране пута који води од Звечана према Зубином Потоку и простиире се дуж Козаревске реке и поред пруге Косово Поље – Краљево. На имањима мештана Житковца на обали Ибра је насеље старије Винчанске културе. Материјал који је налажен у јамама има елементе старије...

Опширније: Насеље Житковац

Насеље Жеровница

 Село Жеровница налази се на 4 km северо-западно од Звечана у долини Козаревске реке са кућама на обе стране реке између Спасојевог и Видовог брда. Помиње се у Светостефанској повељи Краља Милурина из 1313. годин као село које је даровано Манастиру Бањска. У Турском попису из 1455. године помиње се као "Жрновница" са...

Опширније: Насеље Жеровница

Насеље Србовац

 Село Србовац налази се на 5 km северно од Звечана поред магистралног пута Кос. Митровица – Краљево. Већина кућа је подигнуто са леве стране магистарлног пута. За ово село је мало поузданих података али је по народном предању српско становништво у село се враћа крајем XVIII века на своја вековна огњишта. По подацима из пописа...

Опширније: Насеље Србовац

Насеље Бањски Суви До

 Село Бањски Суви До налази се на 15 km северно-западно од Звечана и 3 km од Бањске у подножју планине Церовик на обронцима Рогозне. Већина куће су груписане. За ово село је мало поузданих података јер се не помиње у историјским списима и о њему се веома мало зна, а по народном предању у село је дошла крајем XVIII века једна...

Опширније: Насеље Бањски Суви До