Грешка
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Zvecan" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Позив за подношење понуда

*********************

Објављено: 19.12.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ  БР. 20-М/2016

Предмет јавне набавке 20-M/2016 су добра додела материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији.  Шифра из општег речника набавке: 42600000 Машине алатке.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  27. Децембар 2016. године до 12,00 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

 

*********************

Објављено: 12.12.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  БР. 21-О/2016

Предмет јавне набавке 21-О/2016 су добра – додела средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији кроз набавку грађевинског материјала. Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, грађевински материјали.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  23. Јануар 2017. године до 12,00 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

**********************

Објављено: 29.11.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. Р-2016/4
Набавкадобара- огревни матријал за хуманитарну помоћ ради задовољавања потреба школа, које припадају општини Подујево а измештене су у Куршумлију, за зимски период 2016/2017.године. Шифра из општег речника набавке: 09135100,  Уље за ложење екстра лако ЕЛ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  06. Децембра 2016. године до 11 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

 

**********************

Објављено: 21.11.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 19-М/2016
Програм расподеле и коришћења подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју АП Косово и Метохија за 2016 годину на територији ове општине, а на име финансирања изградње економског објекта-стаје за овце за потребе породице Софронијевић из села Рударе, општина Звечан. Шифра из општег речника набавке: 45213240-7, радови на изградњи пољопривредних зграда.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  29. Новембар 2016. године до 12 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

*********************

Објављено: 16.11.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  БР. 16-О/2016

Програм изградње и реконструкције стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2016 годину, за потребе изградње 1. Фазе путне инфраструктуре у оквиру насеља Сунчана долина на локацији Мали Звечан у Звечану. Шифра из општег речника набавке:45233120, радови на изградњи путева..

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  26. Децембар 2016. године до 12 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

 **********************

Објављено: 10.11.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 16-М/2015
Извођење грађевинских радова на изради пиваре манастира Бањска - општина Звечан, број јавне набавке 16-М/2016. Шифра из општег речника набавке:45000000-7, грађевински радови.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  18. Новембар 2016. године до 12 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

 **********************

Објављено: 04.11.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 17-М/2015
Услуга израде Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Општину  Звечан, назив и ознака из ОРН: 90711100-5 - Процена ризика или опасности;85322000-2 - Стратегије и планови локалне заједнице ,

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  14. Новембар 2016. године до 12 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

**********************
Објављено: 01.07.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 10-М/2015
Санација породичних кућа стамбено угрожених породица Радовић Бошка и Радовић Зорана из села Кориље и Миливоја Милошевића из села Грабовац са територије општине Звечан, назив и ознака из ОРН: 45000000-7, грађевински радови.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  11. Јул 2016. године до 12 часова

 **********************

Објављено: 28.01.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 29-М/2015

За обезбеђење помоћи за санацију стамбених објеката Јована Јовановића из Житковца и Станке Крстовић из Жеровнице са територије општине Звечан, назив и ознака из ОРН: 45000000-7, грађевински радови.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  05. Фебруара 2016. године до 12 часова

  **********************

Објављено: 01.02.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 04-М/2016

За  набавку течног горива на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  11. Фебруара 2016. године до 12 часова

 **********************

Објављено: 01.02.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 02-М/2016

За набавку хигијенског потрошног материјала на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  11. Фебруара 2016. године до 12 часова

                                                                                                    ************************

 

Објављено: 02.02.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 01-М/2016

За  набавку канцеларијског потрошног материјала на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  12. Фебруара 2016. године до 12 часова

 **********************

Објављено: 01.02.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 02-М/2016

За набавку материјала набавка за потребе бифеа на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  12. Фебруара 2016. године до 12 часова

                                                                           ************************

18.02.2016. године: Постављене Одлуке о додели уговора за:

 - Јавну набавку  бр. 29-М/2015 за обезбеђење помоћи за санацију стамбених објеката Јована Јовановића из Житковца и Станке Крстовић из Жеровнице са територије општине Звечан,

 - Јавну набавку  бр. 02-М/2016 за набавку хигијенског потрошног материјала на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

 - Јавну набавку  бр. 04-М/2016 за  набавку течног горива на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

- Јавну набавку  бр. 01-М/2016 за набавку канцеларијског материјала на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

 ********************

    Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

********************************